top of page

Visste du at..

..alt vi trenger til å innrede og lage dette cowork-miljøet enten skal være gjenbruk eller kortreist og bærekraftig? Bare i noen ytterst få tilfeller kjøper vi nytt, og da bare de mest bærekraftige valgene

.. at vi driver med sosialt entreprenørskap og ikke egentlig tenker så mye på penger, men på å skape verdi for lokalmiljøet, drive frem god utvikling og spre kunnskap om bærekraft

.. at vi skal bli episenteret for både innovasjon og bærekraft i Egersund

.. at vi har en plass til deg også - enten du trenger plass hver dag, ofte eller dann og vann

.. at du kan leie arbeidsplass og møterom pr. time eller som forskjellige abonnement tilpasset ditt behov

.. at vi gir gratis plasser til frivilligheten og til kommunen, slik at alle aktører som utgjør lokalsamfunnet vårt skal kunne møtes
for å skape et bedre Egersund 
- det kalles samskaping på fint

.. vi driver med
ekte bærekraft,
ikke med grønnvask!

Coworkingmiljøet Arbei er:

1) En plass å jobbe

Faste arbeidsplasser

Noen trenger en fast plass og kanskje mye personlig utstyr. Vi har helt faste plasser som tilpasses deg og ditt behov.

Video og møterom

Godt utstyrte møteromklar til bruk når du trenger det.

Samarbeidsplasser

Vi lager gode arbeidsplasser som tar vare på deg. Noen ganger vil du samarbeide med andre, og da reserverer du bord i sosial sone

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er når vi deler utstyr, arbeidsplass og møterom som en tenger av og til

Stille arbeidsplasser

Arbeidsplasser som tar vare på deg krever arbeidsro og armslag. Noen ganger vil du arbeide i stille sone, og da reserverer du bord i stillesone

Grønn arbeidsplass

Alt er så bærekraftig som det kan bli hos oss. Alle 17 bærekraftsmål 

skal komme bedre ut med oss enn uten oss

2) En plass å høre til

Kollegaer

Det er noe vakkert i gode kollegiale relasjoner og samarbeid. Både hyggelig lag og skapende møter ansikt til ansikt

Velferdsarbeid

Mange bedrifter har et godt velferdstilbud. Vi gjør det samme for mikrobedrifter, fjernarbeidere og nomader, og lager bedriftsidrettsgruppe, arrangementer, julebord mm. som en kan bli med på

Arrangementer

Kurs, nettverk, fag- og temasamlinger workshops og mye mer. Vi skal ha en full aktivitetskalender som bugner av spennende læring og utvikling, skaping og interaksjon.  

3) En arena for å skape og utvikle

En selv

Vi legger til rette på alle måter vi kan for å skape nyttige relasjoner, gi ny kompetanse og gi rom for egenutvikling. 

Kunnskap

Vi setter kunnskap sammen gjennom å sette folk sammen. Men også gjennom å tilby kompetanseopplegg, kurs og temasamlinger i Egersund. Kunnskap er viktig for oss, og det å spre kunnskapen enda viktigere

Ringvirkninger

Vi tror at det er i summen av alt vi gjør at verdien vår er unik og effekten vår i lokalsamfunnet er ulik alt annet. Det å arbeide med næringsliv, samfunnsliv, studenter, kommunal forvaltning og lokalpolitikk på en helhetlig måte, vil gi ringvirkninger som synes og som gjør Egersund til en slagkraftig småby, hvor gode liv bygges og leves.

Samfunn

Vi arbeider målrettet med samskaping for å skape ringvirkninger i både det offentlige, frivilligheten og næringslivet, slik at alle deler av næringslivet styrkes.

Nettverk

Vi knytter folk sammen på en måte som skaper verdi, både gjennom organiserte og formelle arenaer og gjennom uorganiserte og uformelle kontaktpunkter i miljøet. I tillegg har vi programmer for å sette sammen lokal kapital med lokal innovasjon

Innovasjoner

Atmosfæren og fasilitetene, samt alt vi gjør for å koble mennesker, kunnskap og kapital, er tilpasset å skape en innovasjonsarena hvor nye idéer kommer til, prøves ut og testes, justeres, dør eller blomstrer til ny verdi. Gågateadkomst er valgt for å kunne skape deltakelse og involvering i prosessene, slik at innovasjonene er designdrevet og forankret i fag og  god metode.

Bedrifter

Vi skaper nettverk, gir kompetanse og har fasiliteter som skal gi rom for innovasjoner og utvikling i alle typer bedrifter - også der du og bedriften din er den samme, og du står alene om alt

Relasjoner

Vi skaper relasjoner som er nyttige og hyggelige, og som kan skape uventede effekter og langvarige samarbeid med hyggeligere arbeidsdager

Bærekraft

Vi skal være et foregangseksempel i bærekraftsinnsats, et kompetansesenter i bærekraftig utvikling og et plass hvor fremtiden er satt i fokus og hvor vi gjør globale konsekvenser til lokale løsninger. Vi har fokus på både klima og alle andre 16 bærekraftsmål, og vi liker ikke grønnvasking. Vårt engasjement skal smitte andre, og Egersund skal stå frem som en raritet som faktisk fikk det til

bottom of page